Culturile de nota 10 au nevoie majoră de tehnici coerente

AgriPlanta-RomAgroTec 2020 se reprogramează și ea
07/04/2020
Recunoașteți deficiențele/problemele de nutriție ale plantelor asemenea unui specialist
14/10/2020

Culturile de nota 10 au nevoie majoră de tehnici coerente

AUTOR: Janina Constantin

Studentă la Facultatea de Agricultură din cadrul USAMV București

În contextul concurențial al pieței, competitivitatea producătorilor agricoli trece la un nou nivel, având drept scop obținerea unor producții din ce în ce mai abundente. Provocarea maximă, însă, rămâne conceperea unui mix optim de tactici, care să aducă cifrele dorite, fără costuri suplimentare. 

Științele agronomice pun la dispoziție strategii complexe de intervenție antropică, strategii non-invazive ori minin invazive, care, dacă sunt corect implementate, pot conduce la rezultate spectaculoase. 

Pentru a obține o cultură de o calitate cât mai înaltă, protejând, în același timp, solul, entomofauna benefică și mediul înconjurător, încă dinainte de a se începe cultivarea propriu-zisă, sunt necesari câțiva pași extrem de importanți. 

  • HARTA AVANTAJELOR NATURALE VERSUS PERICOLE 

În primul rând, pentru fiecare plantă ar trebui, mai întâi de toate, schițată o hartă exhaustivă, atât a potențialelor pericole, cât și a avantajelor sale naturale. De multe ori, carențele de nutrienți ori apariția insectelor nedorite sau a eventualelor boli fitopatologice survin în urma unor „erori umane”, care ar putea fi eliminate din start doar prin analiza atentă a specificității plantei cultivate. 

Una dintre cele mai frecvente erori umane este cultivarea unei specii fără a-i cunoaște preferințele trofice. 
Spre exemplu, roșiile preferă un sol ușor acid, iar o cultură masivă într-un cernoziom alcalin, căruia nu i s-a efectuat o analiză agrochimică în prealabil, ar duce la carențe de elemente nutritive semnificative pentru planta în cauză. Pentru corectarea acestora, ar trebui aplicate amendamente ce ridică, evident, costurile cu întreținerea culturii. 

  • PLASARE STRATEGICĂ A CULTURILOR 

În acest sens, este esențială alegerea strategică a parcelelor cultivate, cu evitarea zonelor ce pot găzdui eventuali dăunători despre care cunoaștem că pot afecta cultura.

Din acest motiv, spre exemplu, grâul nu se cultivă niciodată lângă păduri. Acestea pot adăposti insecte, precum ploșnițe, care produc pagube semnificative primăvară. 

Speciile de ploșnițe Eurygaster, de pildă, iernează în frunzarul pădurilor de foioase. Când temperatura medie zilnică atinge 8-9° C, ploșnitele devin active. Atât adulții, cât și larvele atacă toate organele aeriene ale plantelor (frunze, tulpini, spice, boabe). Când spicul e atacat prematur, nu se mai desface, rămâne totalmente steril. Dacă atacul se manifestă spre maturitate, boabele se zbârcesc și au conținut redus de gluten. 

  • ASOLAMENT BINE DOCUMENTAT 

Imediat după plasarea tactică a parcelelor, trebuie să ne asigurăm că vom realiza un asolament după cele mai inovative tehnici de împărțire a terenului cultivabil în loturi. Acestea pot fi extrem de importante în prevenirea și combaterea eventualilor dăunători. Atacul viespei rapiței – Athalia rosae – , care produce scheletizarea plantelor, compromițându-le total, poate fi prevenit și prin evitarea apropierii de alte loturi de crucifere. 

  • ROATAȚIE ÎN BAZA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE 

Următorul pas ar fi realizarea unei strategii de lungă durată a rotației culturilor, prin crearea unui raport eficient al plantelor care urmează a fi cultivate. Evitarea monoculturii sau a cultivării plantelor din aceeași familie, mai mulți ani la rând, va fi respectată. 

Rotația culturilor nu este o recomandare, ci o necesitate. Plantele aparținând aceleeași familii (cerealele păioase, spre exemplu) sunt atacate, în mare, de aceleași insecte și agenți fitopatogeni similari. Drept urmare, întreruperea ciclului de viață al acestora, prin sistarea condițiilor favorabile care îi ajută să supraviețuiască, este un imperativ. 

Spre exemplu, Viermele vestic al porumbului – Diabrotica virgifera virgifera – își depune ouăle în sol. Acestea trec peste iarnă, iar în primăvară încep să se hrănească cu rădăcinile porumbului. Plantele atacate au o sensibilitate ridicată la cădere și se îngălbenesc. Este foarte dificil de indentificat corect atacul, deorece, până la un punct, seamănă cu o carență de elemente nutritive sau cu lipsa de umiditate. 
De aceea, dacă a fost semnalată prezența dăunătorului, este interzisă monocultura. 

  • HIBRIZI ADAPTABILI GENETIC 

Alegerea soiurilor, hibrizilor în funcție de regiunea în care vor fi plantate, trebuie să fie făcută luând în considerare rezistență genetică și adaptabilitatea regională. 

Din fericire, băncile de semințe pun la dispoziție o varietate generoasă de opțiuni, special create pentru a se adapta condițiilor pedo-climaterice din majoritatea zonelor.

  • MATERIAL SEMINCER CERTIFICAT

Materialul semincer trebuie să aibă certificări oficiale și să provină din surse de încredere. Este necesară verificarea etichetei, care trebuie să menționeze clar pentru ce boli a fost tratată sămânța. Cei mai frecvenți agenți fitopatogeni ai speciei ar trebui menționați în lista tratamentelor cu care s-a acționat asupra semințelor. 

Spre exemplu, dacă la sămânța de grâu nu este specificat că a fost tratată de mălura (una dintre cele mai frecvente boli), acel material semincer nu trebuie cumpărat. Sămânța de sfeclă trebuie să aibă trecut în lista de tratamente și pe cel împotriva Bothynoderes punctiventris – gărgăriței sfeclei – un dăunător extrem de periculos, care atacă atât ca adult, cât și ca larvă. 

  • IGIENĂ HORTICOLĂ MINUȚIOASĂ

Igienă horticolă trebuie practicată cu rigurozitate, evitându-se totalmente aducerea în cultură a unor plante de proveniență incertă. Numeroase insecte dăunătoare și boli, inexistente în România, s-au răspândit în toată țară, din cauza plantelor aduse de peste hotare, cultivate fără o carantinare sau o analiză fitosanitară minuțioasă în prealabil. Așa a intrat în țară un dăunător extrem de polifag, păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), care atacă peste 200 de specii, în special pomi fructiferi și arbori ornamentali. Este originar din Asia, dar s-a răspândit și în Europa datorită comerțului de material săditor și fructe.

  • REGULI DRASTICE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA IMPURITĂȚILOR DE PE UTILAJE  

Totodată, mașinile agricole trebuie igienizate constant înainte de a intra să lucreze în sole. Aceeași regulă se aplică și uneltelor cu care se lucrează în spațiile protejate (sere, solarii). Nerespectarea regulilor de igienă, duce la facilitarea răspândirii bolilor și dăunătorilor naturali. 

Sunt boli și insecte care se lipesc pe cuțitele utilajelor, pe blana animalelor, pe hainele lucrătorilor și sunt purtate către plante sănătoase, care sunt, ulterior, contaminate. 
Din acest motiv, specialiștii fitopatologi nu recomandă împrumutarea utilajelor. Așadar, dacă echiparea fermei este completă și permite acest aspect, ideal este să se lucreze doar cu tehnologie proprie. 

  • LUCRĂRI EFECTUATE CU PRECIZIE ELVEȚIANĂ

Este necesar că lucrările solului să fie efectuate la adâncimi corecte, suficient de mari, încât să fie distruse larve/ouă/pupe/adulți care iernează în sol, precum viermii sârmă (larvele gandacilor pocnitori – Agriotes spp).

Este o metodă de combatere eficientă a dăunătorilor care se hrănesc cu părțile subterane ale plantelor (rădăcini, tuberculi), precum coropișnița – Gryllotalpa gryllotalpa -, care roade galerii mari în turberculii de cartof, dar și la morcov, păstârnac. 

  • DEZINFECTATEA SOLULUI 

Curățarea terenului de resturile vegetale, prin strângere sau ardere, resturi în care se pot adăposti dăunătorii, este iarăși un factor decisiv pentru sănătatea viitoarei culturi. Deși arderea pe suprafețe vaste rămâne un subiect sensibil, în unele cazuri este un demers vital atât pentru sănătatea culturilor, cât și a solului. 

Dacă luăm în considerare Sfredelitorul porumbului – Ostrinia nubilalis -, acesta sapă galerii în tulpinile plantelor, unde rămâne și peste iarnă. De aceea, pentru diminuarea rezervei bilogice, se impune arderea cocenilor și a resturilor rămase pe sol. 

Aceste metode profilactice sunt de importanță vitală în cazul populațiilor extrem de adaptabile și greu de anihilat, precum Tuta absolută –  molia minieră a tomatelor – care este imună la toate insecticidele de pe piață. 

Toate aceste acțiuni strategice generale, precum și cele croite special pentru a respecta particularitățile fiecărei plante și dăunător în parte, concură la rezultate excepționale în termeni de producție, grație prevenirii apariției insectelor dăunătoare și afecțiunilor fitopatologice nedorite, concomitent cu protejarea mediului care ne înconjoară. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *