Controalele vamale prezintă o serie de deficiențe și lacune

„Fermieri pentru Fermieri” a ajuns la a treia ediție
07/12/2017
Titan Machinery România este pregătită să acorde suport tehnic fermierilor în perioada de iarnă
13/12/2017

Controalele vamale prezintă o serie de deficiențe și lacune

Controalele vamale în UE sunt afectate de unele deficiențe și lacune importante care indică faptul că ele nu sunt aplicate în mod eficace, după cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană. În opinia Curții, acest lucru are un efect negativ asupra finanțelor UE.

Mărfurile care sunt introduse în statele membre ale Uniunii Europene din țări sau teritorii terțe sunt supuse unor controale vamale înainte de a fi puse în liberă circulație pe teritoriul UE. Importatorii pot însă reduce în mod deliberat datoria vamală sau o pot eluda, de exemplu prin subevaluarea mărfurilor lor, prin declararea unei țări de origine false sau prin încadrarea într-o categorie de mărfuri pentru care se aplică o taxă vamală mai redusă.
Auditorii au examinat dacă procedurile de control la import concepute de Comisia Europeană și de către statele membre sunt solide. Aceștia au efectuat vizite de audit la autoritățile vamale din cinci state membre: Spania, Italia, Polonia, România și Regatul Unit.
S-au constatat deficiențe grave care indică unele neajunsuri la nivelul cadrului juridic, precum și o ineficacitate în implementarea controalelor vamale la importuri, ceea ce are un impact negativ asupra intereselor financiare ale UE.
Taxele vamale constituie 14 % din veniturile bugetului UE sau aproximativ 20 de miliarde de euro. Eludarea lor adâncește deficitul de colectare a taxelor vamale și acest fenomen trebuie compensat prin contribuții mai mari bazate pe VNB din partea statelor membre. Costul este în final suportat de contribuabilii europeni”, a declarat domnul Pietro Russo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport.
Curtea arată că statele membre nu sunt suficient de stimulate financiar pentru a desfășura controale vamale. Statele membre care efectuează controale vamale, dar care nu reușesc să recupereze pierderile existente pentru veniturile UE, riscă să suporte consecințe financiare, în timp ce statele membre care nu desfășoară controale vamale nu riscă nimic. În plus, există în continuare o serie de lacune în statele membre în ceea ce privește controlul importurilor. De exemplu:
 • Curtea a constatat că, din cauza faptului că în Regatul Unit nu se solicită nicio garanție pentru mărfurile posibil subevaluate, au existat importuri de mărfuri semnificativ subevaluate provenite din China cărora li s-a acordat liberul de vamă în Regatul Unit și care au fost transportate apoi înapoi spre Europa continentală. Articole textile și de încălțăminte subevaluate originare din China au fost expediate din Hamburg către Dover, unde au fost puse în liberă circulație în UE fără să facă obiectul unor controale la acordarea liberului de vamă, fiind apoi transportate înapoi către Polonia sau către Slovacia. O operațiune comună desfășurată în 2016 de autoritățile vamale din Franța și de OLAF a confirmat că acest tip de fraudă prin subevaluare a avut loc în principal în Regatul Unit și a fost agravat de faptul că nu s-a plătit TVA în statele membre de destinație. Valorile declarate pe baza unor facturi false au fost subevaluate cu cinci de până la zece ori. Potrivit OLAF, Regatul Unit ar fi trebuit să pună la dispoziție în perioada 2013‑2016 un cuantum suplimentar de taxe vamale de aproape 2 miliarde de euro.
 • Originea reală a mărfurilor poate fi disimulată prin transbordarea frauduloasă într-o țară unde mărfurile sunt depozitate temporar și de unde sunt expediate ulterior în UE pe baza unor documente false. Auditorii au detectat pe internet mai multe exemple de societăți care ofereau acest „serviciu” fraudulos.
 • Mărfurile a căror valoare nu depășește un anumit prag sunt scutite de la plata taxelor vamale. Auditorii au constatat însă că lipsa de controale ducea la un nivel mai mic de taxe vamale plătite pentru bunuri achiziționate online din țări din afara UE. Potrivit auditorilor, mai multe societăți de servicii de curierat abuzează de această scutire.
  Curtea a constatat că statele membre au înregistrat progrese în vederea unei aplicări uniforme a legislației din domeniul vamal, însă ele urmează abordări diferite în ceea ce privește controalele vamale pe care le efectuează pentru combaterea practicilor de subevaluare a mărfurilor, de declarare falsă a originii sau de încadrare tarifară incorectă, precum și în ceea ce privește impunerea de sancțiuni vamale. Existența unor controale vamale împovărătoare poate avea un impact la nivelul alegerii pe care o fac operatorii atunci când optează pentru un birou vamal de import sau altul, iar porturile și aeroporturile unde se efectuează un număr mai mic de controale vamale atrag un trafic mai mare.
  Curtea recomandă Comisiei Europene următoarele:
 • să producă estimări periodice ale deficitului de colectare a taxelor vamale începând cu 2019 și să țină seama de ele la stabilirea țintelor pentru controalele vamale;
 • să consolideze sprijinul acordat autorităților vamale naționale și să aibă în vedere inclusiv o analiză a ratei adecvate a costurilor de colectare;
 • să propună ca următoarele programe de acțiune ale UE să contribuie la sustenabilitatea financiară a sistemelor europene de informare vamală;
 • să formuleze într-un mod mai precis solicitările cuprinse în comunicările de asistență reciprocă;
 • să propună modificarea legislației vamale pentru a face obligatorie indicarea expeditorului.
  Statele membre ar trebui:
 • să condiționeze schimbarea intenționată a unor controale sugerate de un anumit filtru de risc de o aprobare prealabilă sau imediată din partea nivelului ierarhic superior;
 • să introducă controale în sistemele lor electronice de vămuire pentru a nu permite acceptarea declarațiilor de import care solicită scutiri de la plata taxelor vamale pentru mărfuri a căror valoare declarată depășește 150 de euro sau pentru trimiteri comerciale declarate drept cadouri;
 • să elaboreze planuri de investigare pentru a combate folosirea abuzivă a acestor scutiri în cadrul comerțului electronic de mărfuri cu țări din afara UE.
Raportul special nr. 19/2017, intitulat „Procedurile de import: deficiențele cadrului juridic și aplicarea ineficace afectează interesele financiare ale UE”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *